Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Kindvoorop, een stichting voor kleinschalige jeugdhulp in Glanerbrug (gemeente Enschede), op 13 december 2019 een last onder dwangsom opgelegd. Kindvoorop voldoet niet aan een eerder opgelegde aanwijzing. De inspectie heeft blijvende zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp die Kindvoorop biedt. Dit meldt de IGJ.


De inspectie gaf Kindvoorop vorig jaar juli een aanwijzing omdat de kwaliteit van de geboden jeugdhulp in het geding was. Uiterlijk binnen vier maanden moest de organisatie de tekortkomingen in de uitvoering van de  hulpverlening,  de veiligheid, het leefklimaat en de bestuurlijke organisatie wegnemen.

Onvoldoende verbeteringen in jeugdhulp

De inspectie stelt vast dat Kindvoorop nog niet voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Om te zorgen dat Kindvoorop alsnog aan de aanwijzing voldoet, legt de inspectie een last onder dwangsom op.

De inspectie maakt dit nu pas openbaar omdat Kindvoorop een voorlopige voorziening indiende tegen de last onder dwangsom en de openbaarmaking hiervan. De rechter heeft echter de opschorting van de last onder dwangsom en de openbaarmaking niet toegekend.

Last onder dwangsom voor Kindvoorop

Voor elke week dat Kindvoorop de genoemde tekortkoming niet heeft weggenomen, is zij een dwangsom van 2.000 euro verschuldigd met een maximum van 20.000 euri. Er geldt een begunstigingstermijn voor de verbeteringen die Kindvoorop moet doorvoeren. Dat betekent dat er geen dwangsom wordt geïnd als Kindvoorop voor 2 maart 2020 voldoet aan de normen. Kindvoorop mag geen nieuwe jeugdigen aannemen totdat is voldaan aan alle genoemde vereisten en normen.

Door: Nationale Zorggids