Normal_copyright_stockfreeimages_mishandeling_kind_knuffel_

In 2021 ontvingen de Veilig Thuis-organisaties bijna 120.000 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld Dat waren 8.000 meldingen minder dan in 2020. Vorig jaar gaven de organisaties wel 12.000 keer vaker advies aan slachtoffers, omstanders en professionals. Dat gebeurde 134.000 keer. Dit meldt CBS.

In 2021 is het aantal door Veilig Thuis afgegeven adviezen met 9,7 procent gestegen, terwijl het aantal meldingen met 6,5 procent is gedaald. Het aantal meldingen daalt al sinds het tweede halfjaar 2019. Het aantal adviezen nam tot en met het eerste halfjaar 2021 toe, maar is in het tweede halfjaar 2021 licht gedaald.

Minder meldingen door politie

Zowel professionals als burgers kunnen een melding doen bij Veilig Thuis of om advies vragen. In 2021 is bijna 65 procent van alle meldingen gedaan door de politie. De daling van het aantal meldingen sinds het tweede halfjaar van 2019 wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een daling van het aantal meldingen vanuit de politie. In het tweede halfjaar 2019 waren er nog ruim 44.000 meldingen vanuit de politie, in het tweede halfjaar 2021 is dit gedaald tot ruim 38.000, een daling van 14 procent.

Het aantal meldingen vanuit jeugdzorg ging van 1.910 in het tweede halfjaar van 2019 naar 1.320 in het tweede halfjaar van 2021, een daling van 31 procent.

Acute onveiligheid

Bij elke ontvangen melding voert Veilig Thuis een veiligheidstaxatie uit om een inschatting te maken van de mate van (on)veiligheid in het gezin of huishouden waarover een melding wordt gedaan. In 5 procent van de in 2021 ontvangen meldingen was sprake van acute onveiligheid. Bij 40 procent van de meldingen was sprake van structurele onveiligheid. In ruim 40 procent van de ontvangen meldingen was sprake van een multiproblematische leefsituatie. In iets minder dan twee derde van deze multiproblematische leefsituaties zijn er mogelijkheden tot het inzetten van hulp.

Door: Nationale Zorggids