Normal_ouderenzorg345

Wanneer het enorme potentieeel aan vrijwilligers in Nederland goed wordt benut, kan dit tot wel 200 miljoen uur per jaar aan extra vrijwillige inzet opleveren. Goed nieuws voor gemeenten, die graag willen dat burgers zorg en hulp meer onderling oplossen. Zij dienen vrijwilligerswerk dan wel radicaal anders te organiseren, aldus Mathijs Huis in 't Veld van de landelijke online marktplaats voor vrijwillige hulp Zorgvoorelkaar.com.

Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Gemeenten doen hierbij een toenemend beroep op de zelfredzaamheid van hun burgers. Heeft iemand een hulp- of zorgvraag, dan wordt verwacht dat dit door het eigen netwerk wordt opgelost. Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers neemt hierdoor flink toe. Volgens Zorg voor elkaar zijn veel Nederlanders echter bereid om iets voor een ander te doen.
 
Zo laat onderzoek in Rotterdam zien dat 1 op de 5 Rotterdammers bereid is om (extra) vrijwilligerswerk te doen. "Op landelijke schaal kan dit een extra potentieel van maar liefst 200 miljoen uur per jaar zijn", aldus Huis in 't Veld. "We zullen dit echter wel op een andere manier moeten organiseren, anders blijft het potentieel onbenut. Online technologie biedt hierbij een enorme kans om de verschuiving van traditionele vrijwilligersbemiddeling naar zelforganiserende netwerken te faciliteren."
 
© Nationale Zorggids