Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

65-plussers ervaren een betere kwaliteit van leven door het volgen van het TOM-programma (Thuis Onbezorgd Mobiel), een aanpak met aandacht voor valpreventie door een gericht beweegprogramma, voedingsvoorlichting en sociale steun. Dit programma is opgezet door VeiligheidNL, Nutricia, Philips en zorgverzekeraar ONVZ en in samenwerking met lokale partners in vijf verschillende regio’s uitgevoerd en onderzocht onder 145 deelnemende ouderen. Dit meldt VeiligheidNL.

Resultaat van het programma is dat de kracht en balans van de ouderen verbeterd is en het aantal mensen dat is gevallen afgenomen is. Ook geven de ouderen zelf aan dat hun gezondheid is verbeterd en ze beter in hun vel zitten. Deelnemers zijn vooruit gegaan op kracht, lenigheid, mobiliteit en balans. Dit draagt bij aan een verbetering van het dagelijks functioneren

Minder ouderen vallen

Door deelname aan het TOM-programma is de angst om te vallen en het aantal deelnemers dat gevallen is, ook afgenomen. 42 procent van de deelnemers is gevallen in de maanden voorafgaand aan TOM. Dit neemt tijdens het programma af tot 24 procent en blijft stabiel in de zes maanden na het programma. Deelnemers ervaren een betere kwaliteit van leven na het volgen van TOM.

Integrale en lokale aanpak belangrijk

Uit een prognose van VeiligheidNL voor 2030 blijkt dat het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) na een valongeval bij 65-plussers met 41 procent toeneemt. Dit is een hoge toename terwijl in veel gevallen een val voorkomen kan worden zodat men langer thuis kan blijven wonen. Er zijn veel factoren van invloed op een val, maar een val heeft tegelijk ook veel gevolgen op mobiliteit, eenzaamheid en angst voor bewegen. Daarom hebben landelijke partijen in 2016 hun krachten gebundeld voor het programma TOM en dit programma samen met lokale partners opzet en uitgevoerd. TOM is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers met een verhoogd valrisico en mogelijk risico op ondervoeding.

TOM krijgt vervolg

TOM krijgt sowieso vervolg in onder andere Best en Houten. In Rotterdam is TOM op 29 maart van start gegaan met tachtig deelnemers. Hier worden de geleerde lessen ingezet en wordt een verdieping op het thema voeding gemaakt in het programma samen met de gemeente Rotterdam, Publab en Purpose. 

Door: Nationale Zorggids