Normal_verpleging_verpleegkundige

De zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh voldoet volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet aan acht van de twaalf getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is sinds het laatste bezoek van de inspectie ook nog eens drastisch verslechterd. Er zijn grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Thuiszorg Naborgh krijgt een aanwijzing en moet uiterlijk op 11 oktober 2019 vóór 17.00 uur alle cliënten, mét hun cliëntendossier, overdragen aan een andere thuiszorgaanbieder die voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Dit meldt IGJ. 

In de tussentijd mag de thuiszorginstelling ook geen nieuwe cliënten aannemen. Pas als de inspectie heeft vastgesteld dat Naborgh voldoet aan de eisen voor goede zorg, mag het weer zorg gaan verlenen.

Zorgbehoefte groter dan daadwerkelijk geleverde zorg

Tijdens een toezichtbezoek in juli bleek dat onder meer de zorgbehoefte in het cliëntdossier groter is dan de zorg die cliënten daadwerkelijk krijgen. Ook is het intern toezicht binnen Thuiszorg Naborgh niet georganiseerd. Er is geen raad van commissarissen of raad van toezicht. De zorgaanbieder liet de inspectie toen al weten haar cliënten voor 1 oktober over te dragen. Een onaangekondigd bezoek op 1 oktober, zag de inspectie echter dat er nog steeds zorg wordt verleend en dat er nieuwe cliënten zijn aangenomen, maar dat er te weinig bevoegd personeel is om die zorg op een goede en veilige manier te verlenen.

Als de thuiszorgaanbieder niet uiterlijk op 11 oktober alle cliënten heeft overgedragen, kan boete volgen.

Onvoldoende gekwalificeerd personeel

Begin september zetten twee grote zorgverzekeraars hun betalingen aan Thuiszorg Naborgh stil. Het bedrijf zou volgens CZ en DSW medische handelingen laten uitvoeren door onvoldoende gekwalificeerd personeel, soms zelfs door schoonmakers. Volgens diverse media is er bovendien sprake van fraude. De directeur van de organisatie, Shanna Naborgh, zou zichzelf twee jaar na oprichting een miljoen euro aan dividend en een half miljoen euro salaris hebben uitgekeerd. 

Door: Nationale Zorggids