Verscherpt toezicht voor thuiszorgorganisatie Maassluis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Felay Thuiszorg in Maassluis onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Het vertrouwen van de inspectie dat de thuiszorgaanbieder zichzelf alsnog weet te verbeteren is beperkt. Daarom stelt de inspectie verscherpt toezicht in. Felay Thuiszorg moet binnen een half jaar maatregelen nemen om de zorg te verbeteren. Dit meldt IGJ. 

Begin maart bracht de IGJ een bezoek aan de thuiszorgorganisatie, een jaar na het laatste bezoek. Maar nog steeds voldoet Felay Thuiszorg niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Een aantal zorgverleners is onvoldoende gekwalificeerd en vakbekwaam voor de handelingen die zij uitvoeren. Het toedienen van medicatie en het controleren hiervan gebeurt niet altijd op de juiste manier. In de zorgplannen van de wijkverpleging ontbreekt actuele informatie over de zorg die cliënten nodig hebben.

Wet toetreding zorgaanbieders

Ook heeft de bestuurder onvoldoende zicht op de huidige stand van zaken en de verbeteringen die nodig zijn. En moeten de zorgverleners de kwaliteit van zorg verbeteren door onder andere blijvend met elkaar te reflecteren op het eigen functioneren. Tevens moeten ze meer leren van meldingen en incidenten. Felay Thuiszorg moet zich tot slot inspannen om het intern toezicht zo te organiseren dat zij voldoet aan de vereisten uit de Wet toetreding zorgaanbieders.

Risico’s onvoldoende deskundig personeel

Gezien de risico’s bij de inzet van onvoldoende deskundig personeel verwacht de inspectie dat Felay per direct alleen zorgverleners inzet voor zorg waar zij bevoegd en/of bekwaam voor zijn. Hierover moet de thuiszorgorganisatie voor 25 juni 2022 een resultaatverslag opsturen. Voor 25 oktober 2022 moeten maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de overige normen van goede en veilige zorg.

Door: Nationale Zorggids