Mogelijk boete voor thuiszorgaanbieder Stichting Compleet Zorg

Stichting Compleet Zorg heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Haagse thuiszorgaanbieder verleent nog steeds zorg, terwijl dit volgens de aanwijzing uit april niet mag. Compleet Zorg moet zo spoedig mogelijk voldoen aan de voorwaarden voor het leveren van goede zorg. Tot die tijd mag het geen zorg verlenen. Dit meldt IGJ. 

Op 21 april gaf de inspectie Compleet Zorg een aanwijzing. Compleet Zorg moest op zijn laatst 5 mei de zorgverlening stoppen. Deze ingrijpende maatregel was nodig om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten. Compleet Zorg mag pas weer zorg verlenen als de inspectie vaststelt dat de aanbieder voldoet aan de normen voor goede zorg.

De thuiszorgaanbieder werkte onvoldoende mee aan onderzoek van de inspectie om vast te stellen of deze de zorg aan cliënten gestaakt heeft. De inspectie stelt desondanks vast dat Compleet Zorg in ieder geval nog aan 1 client zorg verleent. Dit terwijl de IGJ nog niet heeft vastgesteld dat Compleet Zorg voldoet aan de voorwaarden voor het leveren van goede zorg. Daarmee voldoet de thuiszorgaanbieder niet aan de aanwijzing.

Last onder dwangsom

Om af te dwingen dat Compleet Zorg alsnog aan de aanwijzing gaat voldoen, legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom is 5.000 euro voor iedere week waarin instelling niet aan de last heeft voldaan. Dit kan bedrag kan oplopen tot 25.000 euro. Als de thuiszorgaanbieder binnen een week na het opleggen van de last voldoet, hoeft deze geen dwangsom te betalen.

Pas als de inspectie vaststelt dat Compleet Zorg aan de voorwaarden voldoet voor het leveren van goede zorg, mag de zorgaanbieder de zorg weer hervatten.

Door: Nationale Zorggids