Normal_handicap__down__arbeidshandicap__beperking

Onlangs publiceerde MEE NL een lijst van verstandelijk beperkte cliënten die wachten op een geschikte plek in een instelling. Naar aanleiding hiervan deed de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) onderzoek. De NZa ziet dat mensen op deze lijst wel zorg ontvangen, maar dat de vorm van zorg is niet altijd passend is. De meeste cliënten blijken bij zorgkantoren niet als ‘wachtende’ geregistreerd te staan. Dat meldt de NZa. 

Omdat sommige wachtenden een persoonsgebonden budget (pgb) ontvingen, stonden zij geregistreerd als ‘in zorg’. Daardoor werden zij onterecht genegeerd. Ook waren er cliënten die zorg ontvingen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Echter stonden zij niet als dusdanig geregistreerd bij het zorgkantoor. De NZa heeft MEE NL en de zorgkantoren gevraagd om deze wachtenden te helpen.

Zorgkantoren hebben inmiddels een verbeterplan opgesteld. Met dit verbeterplan moeten zij alle Wlz-cliënten duidelijk in beeld krijgen en bovendien helpen aan passende zorg. Naast onduidelijke wachtlijsten, is het personeelstekort in de gehandicaptenzorg een bijkomend probleem, evenals de weinig beschikbare plaatsen voor moeilijk te plaatsen cliënten. Samen met de NZa, MEE NL, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgbelang, Ieder(in), CCE en Zorgverzekeraars Nederland is het ministerie van Volksgezondheid een traject gestart om gezamenlijk een oplossing voor het probleem te vinden.

Bemiddeling is volgen de NZa nodig. Wie lang lang wacht op zorg, kan hier altijd een aanvraag voor doen bij het desbetreffende zorgkantoor. 

Door: Redactie Nationale Zorggids