Logo_iederin__ieder_in___logo

Er gaat de komende jaren nauwelijks extra geld naar patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties), terwijl die er veel nieuwe taken bij hebben gekregen door de decentralisaties en de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Onlangs sprak de Tweede Kamer hierover haar verbazing uit in het debat over het nieuwe subsidiekader. Dit meldt belangenbehartiger Ieder(in).

In het debat benadrukten zowel Kamerleden als de minister het grote belang van een sterke, onafhankelijke beweging van cliënten en patiënten. Bijna alle politieke partijen bleken zich echter zorgen te maken over de toereikendheid van het nieuwe subsidiekader. Dus werd minister Bruins van Medische Zorg gevraagd hoe hij kan garanderen dat de stem van de cliënt goed wordt vertegenwoordigd op de VN-thema’s en op regionaal en lokaal niveau. De minister beloofde hierover te gaan overleggen met zijn collega De Jonge van Volksgezondheid en nog voor de zomer met een antwoord te komen. De minister garandeert een korte doorlooptijd, een praktische benadering en behapbaarheid van de aanvraagprocedure voor kleine PG-organisaties.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), vindt het teleurstellend dat de minister niet volmondig  heeft erkend dat het kader te beperkt is. “Dat is ook slecht te begrijpen, want aan het voorstel voor een nieuw kader ging een uitgebreide raadpleging van PG-organisaties vooraf. Daaruit kwam heel duidelijk, dat het kader recht moet doen aan nieuwe taken in kader VN-verdrag en decentralisaties en dat het kader ook ruimte moet bieden aan de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan rond bepaalde aandoeningen. Ik vind dat als de minister het kader niet wil verbreden dat er voor deze taken aanvullende, structurele financiering moet komen.”

In het debat werden door Kamerleden ook vraagtekens geplaatst achter de voorgestelde projectsubsidiëring via ZonMw. Ze vinden het systeem ondoorzichtig en vragen zich af of het goed gaat werken. Ook willen ze van de minister weten of de PG-organisaties invloed hebben op de subsidievoorwaarden. Hier kwam de minister met concrete toezeggingen.

Door: Redactie Nationale Zorggids