Normal_budget_geld_bezuinigingen

Wegens grote tekorten op het jeugdzorgbudget en het budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft ongeveer 25 procent van de gemeenten een beroep gedaan op het Fonds tekortgemeenten. Hiervoor is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar waarschijnlijk is dit bedrag niet toereikend. Binnenlands Bestuur vroeg vijf gemeenten naar hun tekorten en zij kwamen gezamenlijk al op een tekort van 60 miljoen euro. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Maastricht zeg 16,3 miljoen euro nodig te hebben, Leeuwarden vraagt 27,5 miljoen euro en Zoetermeer 8,1 miljoen euro. Hengelo heeft bijna 8 miljoen euro aangevraagd bij het Fonds tekortgemeenten en Oisterwijk ruim 800.000 euro. De daadwerkelijke tekorten voor de Wmo en jeugdhulp liggen in sommige gemeenten nog iets hoger. Leeuwarden heeft een tekort opgebouwd van 31,9 miljoen euro over de jaren 2016 en 2017.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft 88 aanvragen ontvangen van gemeenten voor het opvangen van hun tekorten. De aanvraagperiode hiervoor liep tot en met 15 september. Het geld in het fonds is deels afkomstig van het rijk en deels van gemeenten.

Door: Redactie Nationale Zorggids