Detacheren werkt voor mensen met een arbeidsbeperking
De FNV is blij met de conclusies uit het rapport ‘Detacheren werkt!’, dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vorige week heeft gepresenteerd. Die conclusies zijn belangrijk voor tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking die niet aan een baan kunnen komen. Dit meldt de FNV.

Via detachering succesvol aan het werk

"In het rapport staan waardevolle handvatten om mensen met een arbeidsbeperking via detachering succesvol aan het werk te krijgen en te houden, zoals de inzet op tijdelijk en langduriger detacheren", zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. 
 

Stap naar een 'gewone' baan

"En dan bedoelen we niet detacheren in plaats van een dienstverband bij een reguliere werkgever, maar detacheren als stap naar zo’n ‘gewone’ baan. Het rapport laat duidelijk zien dat de regio’s die bewust kiezen voor detacheren de meeste banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook bevestigt het rapport wat wij al langer zeggen: dat er nu echt snel een landelijk netwerk moet komen van sociaal ontwikkelbedrijven."
 

100.000 mensen met arbeidsbeperking onnodig thuis

Volgens de FNV zitten zeker 100.000 mensen met een arbeidsbeperking onnodig thuis met een uitkering door de komst van de Participatiewet (in 2015). Zij hebben geen toegang meer tot de sociale werkvoorziening (WSW) en krijgen onvoldoende hulp en ondersteuning bij het zoeken naar werk.
 

FNV wil recht op werk voor mensen met arbeidsbeperking

De FNV wil dat er een recht op werk komt voor mensen met een arbeidsbeperking. "Dat is financieel haalbaar", zegt Jong, "maar de politiek moet het wel willen." De bond ziet de oplossing in het omvormen van SW-bedrijven tot zogeheten sociaal ontwikkelbedrijven, die mensen met een beperking begeleiden naar een baan, bijvoorbeeld via een detachering.
 

Springplank en vangnet

Jong: "Zo’n sociaal ontwikkelbedrijf is een springplank naar werk, maar ook een vangnet waar je altijd op kunt terugvallen als je, om wat voor reden dan ook, niet bij je werkgever kunt blijven. Juist in deze crisistijd zien we hoe belangrijk een goed vangnet is, zeker ook voor mensen met een beperking."
 

Detacheren in groepen

De vakbond juicht toe dat in het rapport aandacht is voor detacheren in groepen. Voor mensen die door hun beperking zelfstandig weinig (kunnen) verdienen en veel begeleiding nodig hebben, kan dit goed uitpakken. Uit de alarmerende evaluatie vorig jaar van de Participatiewet (Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt dat de kansen op werk voor deze groep minder zijn geworden door die wet.
 

Hele samenleving profiteert

Werken op detacheringsbasis in groepen kan hen helpen richting zelfstandig regulier werken. Bovendien profiteren niet alleen werknemers en werkzoekenden, maar de hele samenleving: meer mensen aan het werk betekent minder uitkeringen en meer inkomsten uit belasting.
 

Aan de slag zijn en blijven

Ook Jan Braem, lid van de FNV en voorzitter van het branchebestuur Sociale Werkvoorziening, is blij: "Zoals we weten vanuit de Sociale Werkvoorziening leidt het detacheren in groepen ertoe dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag zijn en blijven."
 

Landelijke cao zou goed zijn

Tot slot ondersteunt de FNV de conclusie dat het goed zou zijn als er een landelijke cao komt voor deze groep werknemers. Daar maakt de vakbond zich al sinds de komst van de Participatiewet hard voor. De FNV roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarom opnieuw op om heel snel een cao af te spreken voor beschut werk en voor mensen die uit de Participatiewet worden gedetacheerd in een garantiebaan bij een reguliere werkgever.
 

Meer informatie? Lees het FNV witboek 

De FNV heeft een zogeheten witboek geschreven met de FNV-visie op het recht op werk en een goede toekomst voor mensen met een arbeidsbeperking. 
 
Door: Nationale Zorggids