Normal_jeugdzorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid pleitte deze week voor een verhoging van de leeftijdsgrens van pleegkinderen. Op dit moment moeten pleegkinderen normaal gesproken op hun achttiende al afscheiden nemen van hun pleeggezin, omdat de standaardvergoeding die pleegouders krijgen ophoudt. Als het aan De Jonge ligt kunnen kinderen in ieder geval tot 21 jaar in een pleeggezin blijven wonen. Hoe is de pleegzorg in Nederland eigenlijk geregeld? En waarom is een leeftijdsverhoging nodig? 

Kinderen belanden in de pleegzorg als ouders de opvoeding niet meer aan kunnen, als kinderen ernstige gedragsproblemen vertonen of als een kind een dusdanige beperking heeft waar de biologische ouders geen ondersteuning bij kunnen bieden. Andere kinderen komen in de pleegzorg omdat ze zijn weggelopen van huis of omdat ze worden verwaarloosd of mishandeld.

Volgens de wet zijn pleegkinderen vanaf hun achttiende zelfstandig genoeg om op zichzelf te wonen. En misschien is dat normaal gesproken ook zo, maar kinderen uit pleeggezinnen komen vaak uit veel complexere thuissituaties dan kinderen die altijd al een stabiel gezinsleven hebben gehad.

Nu krijgen pleegouders maandelijks een bedrag van ongeveer 530 euro voor een pleegkind. Zodra het kind 18 is, stopt de vergoeding maar kan er nog wel een beroep gedaan worden op verlengde pleegzorg als het kind een hulpvraag heeft. Dit is echter op vrijwillige basis. De pleegzorgorganisatie biedt wel begeleiding en er is een pleegvergoeding. Gemeenten zijn hier niet zo happig op, dus de vergoeding hiervoor zal aanzienlijk minder zijn dan de standaardvergoeding.Verlengde pleegzorg eindigt op de 23ste verjaardag van het pleegkind of als het kind geen hulp meer wil of nodig heeft.

Waarom een leeftijdsverhoging?

Achttienjarigen die uit de pleegzorg moeten, komen vaak in de problemen zodra ze zelfstandig wonen. Deze kinderen hebben last van hechtingsproblemen en krijgen te maken met schuldenproblematiek en drugs en belanden in het criminele circuit of in de prostitutie. Dit is een belangrijke reden waarom minister De Jonge de leeftijdsgrens wil verhogen. Als het aan hem ligt wordt 21 jaar de regel en kan het kind als hij er echt klaar voor is eerder uit de pleegzorg stappen. Pleegzorgorganisaties hopen dat het plan doorgaat, want ook zij zien de problematiek bij kinderen die plots volledig op eigen benen moeten staan.

De vergeten kinderen

Kinderen in een jeugdzorginstelling voelen zich vergeten door De Jonge, zo laat KRO-NCRV weten. Als pleegkinderen tot hun 21ste in een pleeggezin mogen blijven, waarom moeten zij dan wel op hun achttiende uit de instelling vertrekken? Twintigjarige Jason vertelt dat hij op zijn zeventiende in vijf verschillende jeugdzorginstellingen zat. Hij hoefde bijna niet zelf na te denken, want zijn eettijden, pauzes en bedtijden werden voor hem bepaald. Maar op het moment dat hij 18 werd, werd ineens van hem verwacht dat hij alles zelf kon. Jason zegt last te hebben van dezelfde problemen als kinderen die op hun achttiende uit een pleeggezin moeten stappen. Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland zijn het daarmee eens en gaan minister De Jonge daarom vragen om de leeftijdsgrens voor alle kinderen in de jeugdzorg te verhogen naar 21. 

GroenLinks pleitte in december overigens al voor betere inzet van verlengde pleegzorg. Lees de visie van de partij hier

Door: Redactie Nationale Zorggids