Normal_geweld__kindermishandeling__mishandeling

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht, zo blijkt uit een nieuw landelijk onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. In gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Een groot aantal kinderen loopt hierdoor rond met traumatische klachten. Dit meldt Verwey-Jonker. 

Momenteel zitten honderd gemeenten middenin een onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in de vier grootste steden en de gemeenten in negen regio’s van Veilig Thuis. Het onderzoek is een initiatief van Augeo Foundation en de G4, en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid.

Veelvuldig geweld

Uit de eerste resultaten blijkt dat in gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis vaak veelvuldig geweld plaatsvindt: per gezin gemiddeld 71 geweldincidenten per jaar voordat er een melding binnenkomt bij Veilig Thuis. Dat is dus meer dan één incident per week. In bijna alle gezinnen is het geweld tegen kinderen of een partner al ruim een jaar gaande. In ruim 50 procent van de gevallen zijn de kinderen getuige én slachtoffer van geweld.

Traumatische klachten

Ongeveer 40 procent van de kinderen heeft traumatische klachten door huiselijk geweld. Ze hebben last van depressies of angstklachten. Bij de ouders valt op dat veel van hen in het verleden zelf slachtoffer zijn geweest van geweld. Ze zijn opgegroeid in een gezin waar partnergeweld was of ze zijn als kind zelf mishandeld. Er is volgens Verwey-Jonker sprake van een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met goede en passende hulp aan kinderen én ouders en steun in een sociaal netwerk.

Armoede, werkeloosheid en alcoholgebruik blijken een grote rol te spelen in gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindt. Op de website van Verwey-Jonker kun je een factsheet downloaden met daarop de eerste resultaten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids