Normal_rss_entry-335757

De welvarendste landen in de wereld, waaronder Nederland, slagen er niet in om kinderen een gezonde leefomgeving te bieden, stelt Unicef in een dinsdag verschenen rapport. Ons land scoort volgens de onderzoekers vooral slecht op het vlak van blootstelling aan pesticiden en geluidsoverlast, zoals van wegverkeer en vliegtuigen.

Ook als het gaat om elektronisch afval scoort Nederland ondermaats, zegt Unicef. Het gaat daarbij om defecte en verouderde elektrische apparaten die worden weggegooid. Elektronisch afval is "bijzonder schadelijk", omdat het gevaarlijke stoffen bevat, zoals kwik, cadmium en lood.

12e plek

Nederland staat in het onderzoek op de twaalfde plek als het gaat om zorgen voor een gezonde leefomgeving van kinderen in eigen land. Als wordt gekeken naar de impact op de leefomgeving van kinderen op andere plaatsen in de wereld, eindigt Nederland op de 27e plaats. Unicef onderzocht de leefomgeving van kinderen in 39 landen. Zo werd bekeken in hoeverre kinderen worden blootgesteld aan giftige lucht, pesticiden, vocht en lood, en de mate waarin ze toegang hebben tot licht, groen en veilige wegen.

De hulporganisatie stelt vast dat meer dan 20 miljoen kinderen in de onderzochte landen een verhoogd loodgehalte in hun bloed hebben. "Lood is vooral een risico voor jonge kinderen. Ook ademen veel kinderen zowel binnen als buiten giftige lucht in, met een kortere levensverwachting tot gevolg", aldus Unicef. "En als de hele wereld natuurlijke hulpbronnen zou verbruiken in het tempo waarin sommige onderzochte landen dat doen, is de aarde in drievoud nodig om het consumptieniveau aan te kunnen", vervolgt de organisatie.

Door: ANP