Normal_ambulanceauto

Soms is het beter dat een huisarts naar een melding van hoge urgentie wordt gestuurd dan dat het bezoek door een ambulanceteam wordt afgelegd. Visite door een huisarts voorkomt onnodige ziekenhuisopnames en overbehandeling en het is net zo veilig. Dit meldt Medisch Contact.

In deze tijden van vergrijzing groeit bij zorgverleners het besef dat niet voor elke patiënt alle mogelijke zorg uit de kast moet worden getrokken. Steeds meer chronisch zieken en ouderen hebben geen behoefte aan een uitgebreide diagnostiek of behandeling is niet zinvol. Dat zeggen onderzoekers van onderzoeksinstituut IQ Healthcare van het Radboudumc na een onderzoek bij de Centrale Huisartsendienst Nijmegen.

Sinds 2012 maakt de Centrale Huisartsendienst Nijmegen onderscheid tussen patiëntengroepen bij meldingen van levensbedreigende situaties. Bij (oude) patiënten met complexe medische problemen of patiënten die duidelijk aangeven niet langer te willen leven wordt de huisarts gestuurd in plaats van de ambulance. Ook bij gevallen van hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel), een epileptische aanval of een koortsstuip gaat de huisarts.

De patiëntveiligheid komt hiermee niet in gevaar, meldt IQ Healthcare. De aanrijtijd van de huisarts duurde gemiddeld iets langer maar viel grotendeels binnen de 15-minutennorm. Incidentele overschrijdingen van die norm hadden geen consequenties voor de betreffende patiënt. Van patiënten die een huisarts op bezoek kregen, werd 56 procent naar het ziekenhuis gebracht tegenover tachtig procent wanneer een ambulanceteam de visite deed. In beide groepen werd een derde van de patiënten uiteindelijk niet opgenomen.

©Nationale Zorggids