Oudere dame

32 van de 68 bewoners van een verzorgingshuis in Wageningen moeten op zoek naar een nieuwe woning. De gemeente heeft te kennen gegeven dat de bewoners niet genoeg zorg nodig hebben om in het verzorgingshuis Dennenrust te mogen blijven wonen. Het ministerie van VWS heeft de burgemeester van Wageningen om opheldering gevraagd. Dit meldt de NOS. 

Het nieuwe zorgakkoord stelt dat alleen mensen die veel zorg nodig hebben in een verzorgingshuis mogen wonen. Dit besluit is eveneens vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente Wageningen en is daarom een eis om in het verzorgingstehuis Dennenrust te mogen wonen. "Dat is voor een groot deel van de bewoners niet aan de orde", zegt burgemeester Van Rumund in een verklaring.
 
Volgens de gemeente Wageningen houden de niet-hulpbehoevende bewoners momenteel plaatsen bezet van mensen die wel de hulp nodig hebben. Burgemeester Van Rumund: “We moeten ons aan ons eigen beleid houden, anders is het einde zoek."
 
Stichting Jah-Jireh is de eigenaar van het verzorgingshuis. Het is een stichting van de Jehova’s Getuigen. Wim Niemans, bestuurslid van de stichting: "Volgens de gemeente mogen er alleen hulpbehoevenden wonen. Wij zijn het daar niet mee eens. Ouderen huren bij ons een kamer en kopen zorg en maaltijden in. Bovendien zorgen ze ook voor elkaar. Dit is precies zoals het Rijk het wil."
 
© Nationale Zorggids