Normal_ouderen_ouderenzorg

In plaats van geld geven aan hulpbehoevenden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), bieden de gemeenten Almelo en Enschede zoveel mogelijk zorg in natura aan. Waarom? Om pgb-fraude tegen te gaan. De nieuwe aanpak in Twente lijkt zijn vruchten af te werpen, want inwoners maken zonder al te veel protest steeds meer gebruik van zorg in natura. Dat meldt Trouw. 

Waar de gemeente Enschede in 2015 nog een pgb toezegde aan vierhonderd budgethouders, daalde dat aantal in 2017 naar honderd. In de gemeente Almelo ging het aantal budgethouders van 150 in 2015 naar slechts vijftig in 2017. Wie geen pgb meer krijgt, maakt gebruik van zorg in natura. Een persoonsgebonden budget wordt alleen nog verstrekt als cliënt, zorgaanbieder en de gemeente van mening zijn dat het pgb de best passende oplossing is.

De inwoners van Enschede en Almelo werkten tot nu toe goed mee aan de overstap naar zorg in natura. Ze mogen nog altijd zelf kiezen en niemand wordt gedwongen om er  gebruik van te maken. 

“We moeten het kaf van het koren scheiden, want hier en daar loopt het de spuigaten uit”, zegt wethouder Zorg Jurgen van Houdt uit Enschede over de maatregel tegen pgb-fraude. “Het omzetten van pgb naar zorg in natura kan daarbij helpen, omdat we meer controle hebben, vooraf en achteraf, op de kwaliteit van de zorgaanbieders.” De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) promoot de Twentse werkwijze nog niet.

Door: Redactie Nationale Zorggids