Normal_normal_operatie_donor_nier

Onderzoekers van de sectie Nefrologie & Transplantatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een ZonMw-subsidie van maar liefst 1,2 miljoen euro gekregen van ZonMm. Zij gaan een groot multicenter onderzoek uitvoeren bij patiënten ouder dan 65 jaar die een niertransplantatie ondergaan. De onderzoekers gaan vooral na of de ouderen gebaat zijn bij aangepaste afweeronderdrukkende medicijnen. Het is de eerste, grootschalige studie die helemaal gericht is op oudere nierpatiënten. De coördinatie van het onderzoek is in handen van het UMCG en het Erasmus MC. Dit meldt het UMCG.

Dertig procent van alle niertransplantaties in het UMCG gebeurt bij patiënten boven de 65 jaar. Dat verloopt via een speciaal programma waarbij de organen van oudere donoren vooral naar oudere ontvangers gaan. Transplanteren bij ouderen brengt echter grote uitdagingen met zich mee omdat het risico op complicaties groter is. Door hun verminderde weerstand zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Ze kunnen hartproblemen krijgen en het algehele herstel verloopt langzamer. 
 
Ouderen hebben echter een minder grote kans op afstoting van het nieuwe orgaan en zij hebben een minder actief afweersysteem. In deze studie wordt gekeken of zij baat hebben bij een aangepast schema van medicatie dat de afweer onderdrukt. Dat zou tot minder infecties kunnen leiden, een betere overleving, en misschien ook minder belasting van het vaatstelsel en minder schade aan de nier.
 
"Bij oudere patiënten moeten we ons meer inzetten op kwaliteit van leven en minder op het voorkomen van afstoting", zegt onderzoeker Stefan Berger. "Onze doelstelling is anders: als iemand van 75 jaar nog vijf goede jaren erbij krijgt, dan is dat een succesvolle transplantatie. Lange termijn afstoting is voor ouderen nauwelijks een issue. In het kader van Healthy Ageing is dit natuurlijk ook een prachtig onderzoek."

Door: Redactie Nationale Zorggids