Onderhandelingsresultaat cao verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Bert de Haas, bestuurder Zorg & Welzijn: "De werkgevers zijn na lange onderhandelingen met een serieus loonbod gekomen. Dit betekent een loonsverhoging oplopend tot 6,5 procent. Met dit resultaat gaan de medewerkers er een goede stap op vooruit, vooral de medewerkers in de lagere schalen." Het onderhandelingsresultaat wordt aan de leden voorgelegd. Dat meldt FNV.

Er is een tweejarige cao overeengekomen. Op 1 maart 2022 krijgen alle medewerkers er 2 procent bij, met een minimum van 65 euro per maand. De salarisschalen FWG 25 t/m 65 krijgen daar 1,25 procent bovenop.  Door de bodem loopt de verhoging op tot 3,5 procent voor de laagste salarisschaal. Op 1 maart 2023 krijgt iedereen er nog 3 procent bij. Een goed loonbod is voor de FNV-leden niet alleen belangrijk voor de huidige medewerkers. De Haas: "Door het verbeteren van het loon, hopen we dat de instroom van leerlingen en zij-instromers groter wordt."

Reiskosten

Daarnaast is er een eerste stap gezet in de verbetering van de reiskostenvergoeding. De eigen bijdrage op de reiskosten woon- werkverkeer verdwijnt en de vergoeding wordt 9 cent per kilometer. Voor werkverkeer gaat de vergoeding voor de eerste 10 kilometer van 15 naar 19 cent. De vergoeding boven 10 kilometer blijft 27 cent netto.

Vermindering werkdruk en meer zeggenschap over werktijden

Verder zijn er afspraken gemaakt over vermindering van de werkdruk en het verbeteren van roosters. Door de nieuwe afspraken krijgen werknemers meer zeggenschap en zekerheid over werktijden, en een betere werk-privébalans.

470.000 mensen

Onder de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg werken ruim 470.000 mensen. Daarmee is het de grootste cao van Nederland. De onderhandelingen over een nieuwe cao startten in oktober 2021. Het onderhandelingsresultaat wordt nu eerst met de landelijke kadergroep van FNV Zorg & Welzijn besproken, vervolgens mogen alle leden zich uitspreken over het resultaat.

Door: Nationale Zorggids