Inspectie voor de Gezondheidszorg

(Novum) - Het Haagse woon-zorgcentrum Oldeslo is onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg donderdag. Medewerkers zijn niet goed geschoold en afspraken over onderlinge verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. De inspectie vindt dat de instelling ondanks een eerder rapport te weinig vooruitgang heeft geboekt.

De instelling voor hulpbehoevende ouderen blijft gewoon open, maar moet er voor 1 februari voor zorgen dat medewerkers worden bijgeschoold. Ook moeten de zogeheten zorg-leefplannen beter worden bijgehouden en moet Oldeslo duidelijkere afspraken maken over de verantwoordelijkheden van interne- en externe zorgverleners.

De inspectie kreeg vorig jaar meldingen over de zorginstelling en stelde in december een kritisch rapport op. Met de directie werden verbeterpunten afgesproken, maar bij een bezoek in mei bleek dat de zorginstelling nog weinig vooruitgang had geboekt.

De directie van Oldeslo is teleurgesteld over de opstelling van de inspectie. "Die is deels feitelijk juist, maar ook deels gebaseerd is op moeilijk verifieerbare meldingen en klachten." Er wordt volgens de zorginstelling nauwelijks rekening gehouden met de moeilijke omstandigheden waarin Oldeslo in korte tijd veel moest verbeteren. Het aantal patiënten van Oldeslo is sinds vorig jaar flink toegenomen.