Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestaties en tarieven voor de basis GGZ voor 2014 vastgesteld. Hiermee kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgcontracten afsluiten voor het komende jaar. Dat meldt de NZa.

De basis GGZ biedt patiënten meer mogelijkheden. Door het invoeren van de basis GGZ kan een aanzienlijk deel van de patiënten die nu in de gespecialiseerde GGZ wordt geholpen naar de basis GGZ. In plaats van de vijf consulten bij een eerste lijns psycholoog biedt de basis GGZ vijf prestaties, waarvan vier zorgprestaties elk een heel behandelingstraject omvatten van intake tot ontslag. De zorgvraag van de patiënt staat hier centraal. De vijfde prestatie is vastgesteld om te voorkomen dat voor patiënten in de overgangssituaties problemen ontstaan met de vergoeding van hun behandeling.

Verder is door de NZa vastgelegd dat de huisarts een cruciale rol krijgt in de basis GGZ. Die verwijst mensen naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Op de nota voor basis GGZ staat voortaan wie de behandelaars zijn en hoeveel tijd zij hebben besteed aan directe en indirecte patiëntgebonden zorg. Dit stelt de zorgverzekeraars in staat om de declaraties beter te controleren.

© Nationale Zorggids