Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Een radioloog die als cosmetisch arts een borstvergroting uitvoerde met liposuctie en lipofilling heeft een waarschuwing gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De vrouw die de klacht indiende  onderging een pijnlijke behandeling en is ontevreden over het resultaat van de operatie. Ze vindt dat de arts haar geen goede informatie gaf over het te verwachten resultaat en de pijn tijdens de behandeling. Dat meldt het Tuchtcollege. 

Uiteindelijk heeft de operatie haar geen vergroting van de borsten opgeleverd, terwijl de vrouw er veel voor heeft moeten betalen. Bovendien vond de behandeling plaats onder lokale verdoving. Tijdens de behandeling gaf de vrouw aan veel pijn te hebben, maar daar deed de arts niets mee. Ook zou de radioloog niet de juiste vaardigheden beheersen om dit soort operaties uit te voeren. Als arts mag hij de operatie misschien wel doen, maar hij moet het ook goed kunnen doen.

Het college is van mening dat de arts wél voldoende informatie gaf aan zijn patiënte. Dit bleek onder meer uit het medisch dossier. Maar ten aanzien van de hevige pijn bij de vrouw, had de arts anders moeten optreden. Hij vroeg haar tijdens de behandeling of hij moest stoppen, maar van een patiënte kun je tijdens een operatie in een afhankelijke situatie niet verwachten dat zij zelf besluit de operatie te stoppen, aldus het tuchtcollege. De arts had meer pijnstilling kunne toedienen of zelf kunnen beslissen om de operatie te stoppen. Dit deel van de klacht is gegrond verklaard en daarom krijgt de arts een waarschuwing.

De arts mocht deze operatie uitvoeren omdat hij als dusdanig staat ingeschreven in het BIG-register. Door het volgen van opleidingen en trainingen en het aantal door hem uitgevoerde operaties is hij volgens de eisen van de Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie ook bekwaam om deze operatie uit te voeren. Het college vond nog wel dat het belangrijk is dat er meer duidelijkheid komt aan welke eisen van bekwaamheid cosmetische artsen moeten voldoen en dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor de inrichting van hun praktijk. Vooral omdat elke arts zich cosmetische arts mag noemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids