Normal_onderhandelen__contract

Op 22 maart hebben de vakbonden en werkgevers een eerste overleg gehad over de cao medewerkers in de jeugdzorg. Voor de start van de onderhandelingen hebben de werkgevers laten weten geen financiële ruimte te hebben om tot onderhandeling te komen. Vakbonden schreven als reactie hierop een waarschuwingsbrief en gaven de werkgevers opdracht om met een actieplan te komen om die financiële ruimte te creëren. Dit plan werd op 19 maart overhandigd, zo meldt FNV. 

Vakbonden hebben op hun beurt tijdens het eerste overleg hun eigen actie-ideeën aan de werkgevers gepresenteerd. De actieplannen van de vakbonden en ideeën van werkgevers bieden voldoende basis om op korte termijn verder te praten. Doel is om te komen tot een gezamenlijk actieplan, wat moet leiden tot een krachtig signaal naar politiek en samenleving, aldus FNV.

De uitkomsten van het overleg met werkgevers zullen half april aan de FNV-leden worden voorgelegd. Het advies is om bij bijeenkomsten hierover aanwezig te zijn, zodat jeugdzorgwerkers aangehaakt blijven. Data worden later bekendgemaakt.

Door: Nationale Zorggids