Normal_fysiotherapie_rug_massage

Fysiotherapeuten kunnen voor zover de coronamaatregelen dat toelaten weer patiënten gaan behandelen in hun praktijken. Het advies 'Veilig en verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerstelijn tijdens de coronacrisis' dat door de brancheorganisaties gezamenlijk werd uitgebracht, is goedgekeurd door de RIVM. Dit meldt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG).

Na een zelfopgelegde periode van beperkte toegankelijkheid in verband met risico’s op verspreiding van het coronavirus is de vraagdruk van patiënten op fysiotherapiepraktijken de laatste tijd steeds meer toegenomen. Daarnaast is uit recent onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland gebleken dat 56 procent van de patiënten aangeeft in redelijke tot sterke mate gevolgen te ondervinden van de  beperkte toegankelijkheid van fysiotherapiepraktijken.
 

Uitgestelde fysiotherpeutische zorg

 
Aan deze uitgestelde zorg wordt met het advies nu prioriteit gegeven, waarbij praktijken zoveel als mogelijk binnen de beperkingen van social distancing en de voorgeschreven hygiënemaatregelen, zullen kunnen opschalen. Patiënten uit deze categorie zullen worden behandeld op basis van hulpvraag en noodzakelijkheid van behandeling.
 

Behandeling op volgorde van ernst klachten

 
Overigens maken de beperkende coronamaatregelen het op dit moment niet mogelijk om op het capaciteitsniveau van voor de crisis te komen. Dat betekent dat patiënten met klachten die minder noodzakelijk behandeld moeten worden, of op afstand behandeld kunnen worden in eerste instantie ook voorrang zullen moeten geven aan patiënten met ernstiger klachten. De zorgverlener zelf bepaalt daarbij de volgorde aan de hand van de ernst van de klacht.
 
Om zo veilig mogelijk te kunnen behandelen -voor zowel patiënt als fysiotherapeut- voorziet het advies in een aantal te nemen maatregelen die verband houden met de inrichting van de praktijk, hygiëne, persoonlijke bescherming en het verblijf in de praktijk en de behandelruimte.
 

Beschermingsmiddelen

 
‘Ik ben blij dat we de weg terug nu kunnen inslaan en dat praktijken weer meer patiënten kunnen gaan behandelen. Met dit advies in de hand kunnen we een grote groep patiënten weer gaan behandelen, die we de laatste maanden noodgedwongen hebben moeten laten wachten. Het advies dat we nu uitbrengen is gebaseerd op strikte naleving van de RIVM-voorschriften en de kennis van deskundigen, dus veilig voor patiënt en fysiotherapeut. Enige zorgpunt is nog wel de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Fysiotherapeuten kunnen daarvoor nu aankloppen bij de ROAZ, of ze elders zelf inkopen, maar deze middelen blijven schaars, aldus KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.
 
Door: Nationale Zorggids