Normal_ouderen_ouderenzorg_dementie

In 2021 volgen in totaal 151 aios (artsen in opleiding tot specialist) de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dat betekent dat er 109 van de 260 beschikbare plaatsen niet worden gevuld. De Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso luidt de noodklok. Dit meldt Verenso. 

Het aantal aios ouderengeneeskunde stijgt wel, maar niet snel genoeg. In 2017 startten er bijvoorbeeld nog maar 94 aios met hun opleiding. In 2021 zijn dat er 151. “Er was dit jaar ruimte voor 260 aios en die ruimte is er niet voor niets. Deze dokters zijn echt nodig om onze meest kwetsbaren ook in de toekomst de juiste behandeling te geven”, zegt Jacqueline Groot, voorzitter van Verenso.

Flinke vergrijzing in het verschiet

Er is nog maar in een paar regio’s een beperkt tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, maar zonder ingrijpen zal dat tekort oplopen tot 1.230 van de benodigde 2.766 in 2034. Dat aantal specialisten is nodig omdat Nederland te maken krijgt met een forse groei van het aantal 90-plussers tot 340.000 in 2040 (bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2015). Het aantal mensen met dementie stijgt naar verwachting naar 330.000 in 2040; een verdubbeling ten opzichte van 2015. En de behoefte aan 24-uurszorg zal stijgen tot 165.000 in 2040 (meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015).

Opleiding vaak onbekend

“Het specialisme ouderengeneeskunde is een prachtig specialisme, maar voor veel studenten geneeskunde is het helaas nog onbekend. In het basiscurriculum is niet overal een vast coschap ouderengeneeskunde opgenomen; in het basiscurriculum is hoe dan ook weinig aandacht voor ouderengeneeskunde. We krijgen er allemaal mee te maken, niet alleen als specialist ouderengeneeskunde”, zegt De Groot. Wat Verenso betreft is het nu tijd om snel  besluiten te nemen over een landelijk vast coschap en meer ouderengeneeskunde in het curriculum.

Salaris specialist ouderengeneeskunde

Daarnaast is het salaris van deze specialist aanzienlijk lager dan dat van bijvoorbeeld de geriater in het ziekenhuis of van de praktijkhoudende huisarts. “Bij het maken van een keuze, speelt dit toch een rol.” 

Door: Nationale Zorggids