Het Binnenhof in Den Haag

De vrije artsenkeuze blijft bestaan. Trouw meldt dat het kabinet en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een akkoord hebben bereikt. Hierin is vastgelegd dat de vrijheid om zelf een arts te kiezen blijft bestaan, maar dat deze keuze wel financieel onaantrekkelijker wordt gemaakt. Dit meldt de Telegraaf naar aanleiding van een publicatie in Trouw. 

Het financieel onaantrekkelijk maken van de vrije keuze wordt geregeld door het aanmerkelijk goedkoper maken van de zorgpolis waarin de keuze wordt overgelaten aan de zorgverzekeraar. 
 
Op woensdag gaan de onderhandelingen verder. De partijen denken, volgens Trouw, dan een akkoord te kunnen sluiten dat in de toekomst tot besparingen moet leiden. 
 
Er is al bekend dat de huisartsenzorg vrij van keuze blijft. Of de volledige vrije keuze blijft voor andere vormen van eerstelijnszorg moet uit de onderhandelingen van woensdag blijken. Trouw meldt dat de partijen op dit punt niet ver meer van elkaar af staan. 
 
© Nationale Zorggids