Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat bij een aantal ggz-aanbieders controleren of zij behandelingen van burn-out op de juiste wijze in rekening brengen. De eerste controle is vandaag. De NZa doet dit omdat het aanwijzingen heeft dat verschillende ggz-aanbieders een werk-gerelateerde burn-out niet altijd correct declareren. Dit meldt de NZa. 

Sinds 2013 wordt 'hulp bij werk- en relatieproblemen' niet meer vergoed op grond van de zorgverzekeringswet. Aanbieders moeten een behandeling van werkgerelateerde klachten zoals een burn-out declareren bij de werkgever van de patiënt of bij de patiënt zelf.

Boete voor zorgaanbieder die fout declareerde 

Eerder dit jaar legde de NZa een boete op aan een aanbieder die werk-gerelateerde burn-outs als psychische stoornis bij de zorgverzekeraar in rekening bracht. Zorgverzekeraars zijn door de NZa ook van deze werkwijze op de hoogte gebracht. De zorgautoriteit wil met de controles onderzoeken of dit vaker voorkomt in de sector.

En neemt dit hoog op omdat een behandeling die onterecht bij een zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, ten koste gaat van geld dat aan andere patiënten besteed kan worden. Bovendien is behandeling in de gespecialiseerde ggz, waar de wachttijden lang zijn, niet altijd nodig en kan deze zorg ook op andere plekken worden geboden. Voor patiënten kan het daarnaast zeer nadelig zijn als in hun medisch dossier ten onrechte gemeld wordt dat zij aan een psychische stoornis lijden.

Goede, betaalbare zorg

Nederland hecht belang aan goede en betaalbare gezondheidszorg voor alle inwoners. Onterechte declaraties leiden tot hogere zorgkosten. De verzekerden dragen deze kosten. Via verzekeringspremies en belastingen. Daarom helpt de NZa  zorgaanbieders correct te declareren en zorgverzekeraars hierop te controleren.

Door: Redactie Nationale Zorggids