Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Ziekenhuis Tergooi gaat samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis 20 procent van de ziekenhuiszorg dichter bij huis brengen. Met een intentieverklaring hebben beide organisaties de doelstelling bekrachtigd om deze transitie in te zetten. Hiermee spelen het ziekenhuis en de verzekeraar in op de behoefte van patienten om zorg op de juiste plek te ontvangen. Daarbij wordt optimaal gebruikgemaakt van innovatieve technologische mogelijkheden. Dit meldt Zilveren Kruis. 

Door de vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken neemt de zorgvraag in de regio en daarmee de druk op de faciliteiten de komende jaren enorm toe. Om te voorkomen dat wachtlijsten oplopen, zetten Tergooi en Zilveren Kruis de komende jaren versneld in op verplaatsing van zorg naar dichtbij mensen thuis, een passende IT infrastructuur en het voorkomen van zorg.

Van wachtkamer naar woonkamer

Met Hilversum als hoofdlocatie, twee regionaal medische centra en door het veilig bieden van zorg thuis gaat Tergooi zijn zorg op een andere manier inrichten. Acute, intensieve en complexe zorg blijft binnen de muren van het ziekenhuis. Goede samenwerking tussen zorginstellingen en zorgverleners in de regio is essentieel om zorg op de juiste plek te realiseren. Dit leidt tot kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Meer zorg, minder m2

De nieuwbouw van Tergooi, die eind dit jaar van start gaat, krijgt minder m2. Met de inzet van online consulten, nauwere samenwerking met zorgpartners en gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken kan het ziekenhuis toe met een compacter gebouw. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkelingen in de zorg waarbij technologische mogelijkheden ten volle worden benut.

Ziekenhuiszorg veilig thuis

Om deze verandering te realiseren zijn Tergooi en Zilveren Kruis het programma Zorg Dichterbij gestart. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld telemonitoring bij chronisch hartfalen en chronische longziekten (COPD). Ook bieden steeds meer artsen uit het ziekenhuis een videoconsult aan. Daarnaast worden behandelingen naar de thuissituatie verplaatst, zoals nierdialyse. Voorwaarde daarbij is dat thuisbehandeling alleen een optie is als het medisch verantwoord is.

Door: Nationale Zorggids