Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een bezwaar van Stichting Zorghuis over de vergoeding van ongecontracteerde zorgaanbieders conform de polisvoorwaarden ongegrond verklaard. Stichting Zorghuis vindt niet dat zorgverzekeraars ongecontracteerde zorg vergoeden conform hun polisvoorwaarden, terwijl de NZa juist vindt van wel, zoals uit haar onderzoek naar de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bleek. Slechts in een enkel geval week dit af. Dit meldt NZa. 

Naar aanleiding van een melding van Stichting Zorghuis in 2018 over de vergoeding door zorgverzekeraars van zorg bij niet-gecontracteerde aanbieders, heeft de NZa onderzoek gedaan bij zes van de tien zorgverzekeraars. De NZa heeft zich in het onderzoek gericht op de declaraties voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en fysiotherapie in 2017. De vergoeding van ggz voldeed bij alle zorgverzekeraars aan de polisvoorwaarden.

Alleen bij zorg door niet-gecontracteerde fysiotherapeuten bleken VGZ en Zilveren Kruis de vergoeding niet exact volgens de polisvoorwaarden te berekenen. De financiele consequenties hiervan waren over het algemeen beperkt en pakten niet alleen negatief, maar in een aantal gevallen ook positief uit voor de verzekerden. De NZa heeft VGZ en Zilveren Kruis hierop aangesproken en de verzekeraars hebben hun werkwijze aangepast. 

Door: Nationale Zorggids