Normal_stethoscoop_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en zorgkantoren over het delen van informatie over zorgaanbieders met financiële problemen. De belangrijkste afspraak is dat de zorgverzekeraar met de meeste verzekerden bij een aanbieder met financiële problemen contact opneemt met de NZa. Ook informeren verzekeraars en kantoren de NZa over de eventuele herstelplannen van de zorgaanbieder en de concrete acties die zij gezamenlijk ondernemen om ervoor te zorgen dat de verzekerde zorg blijft ontvangen. Dit meldt de NZa. 

Met de gezamenlijke afspraken wordt een verbeterslag in gang gezet om te allen tijde de continuïteit van zorg te garanderen. Het delen van deze informatie is onderdeel van de bestaande werkwijze en wordt met deze afspraken formeel vastgelegd. De NZa is daardoor op tijd op de hoogte van risico’s op de continuïteit van zorg. Zo kunnen alle partijen vanuit hun eigen rol de juiste acties ondernemen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Zorgverzekeraars moeten voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Als het risico op een faillissement ontstaat, dan hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige afbouw van zorg. Verzekeraars geven aan dat het in de meeste gevallen niet tot een dergelijke situatie komt. Dreigt een zorgaanbieder wel in de problemen te komen, dan werken verzekeraars met de aanbieder samen om tot een herstelplan te komen. 

Door: Nationale Zorggids