Normal_fysiotherapie__fysiotherapeut

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat meer informatie over hoe de tarieven voor paramedische zorg precies zijn opgebouwd, niet zal leiden tot een beter contracteerproces. Wel is de NZa voorstander van het belonen van goede, passende zorg. Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten gaan over wat de beste zorg is voor de patiënt, met een passende beloning. Hierover gaat de Zorgautoriteit in gesprek met de brancheverenigingen, aldus de NZa. 

Goede paramedische zorg is van groot belang voor mensen met bijvoorbeeld klachten aan hun bewegingsapparaat, een taalontwikkelingsstoornis of voedselallergieën. Goede paramedische zorg kan daarbij ook meer ingrijpende en duurdere zorg voorkomen. Daarom is het belangrijk dat deze zorg toekomstbestendig en in logische samenhang met andere zorg, zoals ziekenhuiszorg, georganiseerd wordt.

Te veel op tarief geconcentreerd

Het contact tussen paramedici en zorgverzekeraars concentreert zich nog te veel op de hoogte van het tarief, waardoor het gesprek over toekomstbestendige, passende zorg nauwelijks van de grond komt. Alleen meer transparantie over de totstandkoming van tarieven zal opnieuw leiden tot een discussie over de hoogte van het  tarief. De NZa heeft geen rol bij het beoordelen van de hoogte van tarieven voor paramedische zorg.

Passende zorg

Wel ziet de Zorgautoriteit perspectief in een passend tarief als uitkomst van gesprekken over de inhoud van de zorg. Daarbij zou betere of passende zorg beter beloond moeten worden dan minder goede of minder passende zorg. Voor zorgaanbieders moet dan inzichtelijk zijn hoe het tarief in verhouding staat tot kwaliteit en inhoud van de geleverde zorg. Hierover gaat de NZa binnenkort een overleg organiseren met de bestuurders van brancheverenigingen van paramedici en zorgverzekeraars.

Andere bekostiging

Daarnaast wil de NZa inzetten op een bekostiging voor paramedische zorg die zich richt op het belonen van passende zorg. Op dit moment wordt betaald per verrichting. Dat geeft een prikkel voor zorgaanbieders om meer te behandelen. Dat leidt wel tot hogere kosten, maar niet per se tot een betere uitkomst voor de patiënt. Het gesprek zou wat de NZa betreft moeten gaan over wat de beste zorg voor de patiënt is met een passende beloning. Zo vertalen eventuele hogere kosten zich ook naar een beter resultaat.

Door: Nationale Zorggids