Normal_fysiotherapie__fysiotherapeut

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid gaat Zorginstituut Nederland (ZiN) onderzoeken of de vergoeding van fysiotherapie én oefentherapie kan worden verbeterd. De verwachten van het ministerie is dat fysio- en oefentherapie, mits op de juiste manier ingezet, een bijdrage kan leveren aan de beweging naar Passende zorg en daarmee aan de toekomstbestendigheid van de zorg in Nederland. ZiN onderzoekt de mogelijkheden voor een passende aanspraak op fysio- en oefentherapie vanuit het basispakket verzekerde zorg. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Met Passende zorg wordt bedoeld: de zorg werkt, en tegen een redelijke prijs; de zorg komt tot stand in samenspraak tussen zorgverleners en patiënten; de zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd;  de zorg is gericht op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte, en vergroot de zelfredzaamheid van mensen.

Welke onderdelen vergoed?

Het Zorginstituut start nu met de toepassing van deze principes op fysio- en oefentherapie. Het doel van de adviesaanvraag is te adviseren over welke onderdelen van de fysio- en oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden moeten worden uit de basisverzekering, om zoveel mogelijk bij te dragen aan Passende zorg in Nederland.

Samenwerking

In het adviestraject zal het Zorginstituut samenwerken met de beroepsgroepen fysio- en oefentherapie (KNGF, SKF en VvOCM), Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het Zorginstituut zal zich als onafhankelijke pakketautoriteit vooral richten op het schetsen van een kader waarbinnen de meerwaarde van onderdelen van fysio- en oefentherapie vanuit de principes van Passende zorg kan worden aangetoond. De beroepsgroepen zullen zich met name richten op het concretiseren en onderbouwen van de meerwaarde vanuit dit kader.

Door: Nationale Zorggids