Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

De klacht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen een uroloog is afgewezen door het Regionaal  Tuchtcollege in Den Haag. Het hing over een torsio testis bij een 14-jarige patient die niet was opgemerkt. Dat meldt het Tuchtcollege. 

De patiënt kwam voor de tweede keer op de SEH voor erger wordende pijn- en zwellingsklachten aan zijn scrotum. Vier dagen ervoor was hij wegens deze acuut ontstane klachten ook al op de SEH onderzocht. Toen was er een echo van het scrotum gemaakt waarop een duidelijke, symmetrische flow in beide testikels zichtbaar was, waarna de diagnose teelbalontsteking was gesteld en aan patiënt antibiotica was voorgeschreven.

Bij het tweede bezoek aan de SEH is patiënt door een andere SEH-arts onderzocht en deze heeft telefonisch overlegd met de uroloog tegen wie de klacht is ingediend. De uroloog kwam na bestudering van het medisch dossier van het eerste SEH-bezoek en het verslag van de echo tot het oordeel dat sprake was van een epididymitis, maar dat patiënt niet reageerde op de voorgeschreven antibiotica. Hij adviseerde tot wijziging van de antibiotica, aanvullende pijnbestrijding,  inachtneming van leefregels en liet een controleafspraak maken. Drie dagen later bleek dat toch sprake was van een al langer bestaande torsio testis in plaats van een epididymitis, waarna het testikel van patiënt alsnog operatief is verwijderd.

De uroloog is de patiënt zelf niet gaan onderzoeken en deed geen aanvullend diagnostisch onderzoek. Volgens het IGJ week hij ten onrechte af van het binnen het ziekenhuis gehanteerde Stroomschema Acuut Scrotum. IGJ wijst erop dat de uroloog in kwestie enkele jaren ervoor een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen omdat hij in een soortgelijke situatie naliet om een echo te maken.

Het Tuchtcollege vindt niet dat een eerder opgelegde maatregel meteen betekent dat het handelen van die arts in een volgende tuchtzaak aan strengere normen moet worden getoetst. De uroloog mocht in de gegeven omstandigheden afwijken van het Stroomschema. Het moment dat de uroloog de patiënt moest beoordelen, lag vier dagen na het ontstaan van de pijnklachten. Bovendien mocht de uroloog ook vertrouwen op de juistheid van de door een collega-uroloog vier dagen eerder gestelde diagnose, zeker omdat de echo niet wees op een torsio testis. De klacht is ongegrond verklaard en afgewezen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids