Normal_dokter__arts__ziekenhuis__behandeling_

Specialisten van de onlangs failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen zijn niet blij nu blijkt dat de meeste van hen niet in dienst kunnen treden bij het St. Jansdal in Harderwijk. Dit ziekenhuis zal de zorg in de regio voortzetten. Hen werd echter wel steeds gezegd dat zij in dienst konden treden bij het andere ziekenhuis. Specialisten van het St. Jansdal zouden niet akkoord zijn gegaan met de overname van het personeel. Dit meldt Skipr.

Tijdens meerdere personeelsbijeenkomsten heeft curator Alice van der Schee gezegd dat de specialisten van het failliete ziekenhuis in dienst konden treden bij het St. Jandsdal. In de afgelopen dagen hebben onder andere de vakgroepen chirurgie, gynaecologie, KNO, orthopedie en een deel van dermatologie gehoord dat zij niet of slechts deels in dienst kunnen komen bij St. Jansdal. Vandaag moet duidelijk worden hoe dat met de andere vakgroepen zit.

Veto

Hoewel de overname van het personeel al bijna als feit werd uitgesproken, zouden de specialisten in het St. Jansdal het daar niet mee eens zijn geweest. Het gaat om vrijgevestigde specialisten die werkzaam zijn in het ziekenhuis in Harderwijk. Zij hebben hun veto uitgesproken tegen de overname van de specialisten van het IJsselmeerziekenhuis.

Door: Redactie Nationale Zorggids