Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

Het gaat niet goed bij Stichting Onderdak, die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met sociaal-maatschappelijke problemen. Hoewel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de persoonlijke aanpak van de organisatie prijst, ziet het op gebied van veiligheid, kwaliteit en continuïteit van zorg flinke verbeterpunten. Dit meldt de Gelderlander. 

Stichting Onderdak is actief in de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Renkum en Rheden. Aan deze gemeenten is geadviseerd om actie te ondernemen zodat de zorg aldaar weer op orde is. Zo hebben niet alle medewerkers de wettelijk verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd, is voor cliënten niet duidelijk wat het alcohol- en drugsbeleid is, schort één en ander aan het medicatiebeleid en hebben medewerkers niet duidelijk zicht op de risico’s voor cliënten. Ook ontbreekt informatie in de dossier van cliënten.

Gemeenten overwegen cliëntenstop

De gemeente Arnhem en Renkum hebben al laten weten vervolgstappen te overwegen. Dit kan een tijdelijke cliëntenstop zijn, of wellicht eisen de gemeenten een snel verbeterplan. Stichting Onderdak zegt het volgende over het oordeel van de inspectie: “De dossiervorming was niet op orde omdat we van papier zijn overgegaan naar digitaal. Qua organisatie waren we net vanuit een pioniersgeest overgegaan naar professionalisering. Door de sterke groei dreigden we het overzicht te verliezen en daardoor konden we niet goed aansturen.” Bestuurder Stephan Embden heeft er vertrouwen in dat alle verbeterpunten binnenkort zijn aangepakt. 

Door: Nationale Zorggids