Normal_arts_patient_intake

Uit het werkgeversonderzoek van het CBS in 2019 blijkt dat ruim drie kwart van de huisartsen en gezondheidscentra moeilijk vervulbare vacatures heeft. Om te laten zien hoe zinvol en leuk het is om in de huisartsenzorg te werken start de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de campagne ‘Mijn baan in de praktijk’. Met deze campagne moedigt de SSFH potentiële werknemers aan om een loopbaan in de huisartsenzorg te starten. Dit meldt de SSFH.

De SSFH is de nieuwe arbeidsmarktcampagne “Mijn baan in de praktijk” gestart om mbo- en hbo-studenten en ook zij-instromers te attenderen op hoe waardevol en leuk het is om te werken in de huisartsenzorg. Deze online campagne heeft als doel om de buitenwereld kennis te laten maken met de verschillende banen in de huisartsenzorg en om aan te moedigen een loopbaan in deze zorgtak te starten. 
 

Campagne ‘Mijn baan in de praktijk’

 
Via unieke en persoonlijke videoportretten van praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten benadrukt de campagne de unieke rn leuke kanten van het vak. De persoonlijke interactie met de patiënt, het teamwork, de regelmatige werktijden en de verschillende ontwikkelmogelijkheden worden vanuit het platform belicht. 
 

Werken in de huisartsenzorg

 
Ruim drie kwart van de Nederlanders gaat één of meerdere keren per jaar naar de huisarts. De vraag naar huisartsenzorg stijgt, maar het personeelsbestand blijft gelijk of daalt zelfs in sommige regio’s. Het werken in de huisartsenzorg is vaak negatief in het nieuws. De tekorten aan huisartsen, doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, de moeite die het kost om aan een stageplek te komen, de agressie op de werkvloer en de werkdruk worden veelvuldig opgepakt door de media. 
 
Zonder hieraan voorbij te gaan, wil de SSFH de positieve kanten van huisartsenzorg belichten en zo bijvoorbeeld studenten en zij-instromers warm maken voor de sector. Daarnaast roept de SSFH de zorgprofessionals op om krachtig en vol trots uit te stralen hoe belangrijk het werk is dat zij iedere dag doen.
De campagne ‘Mijn baan in de praktijk’ is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners aan de cao-tafel Huisartsenzorg, verenigd in de SSFH. Bekijk de inspirerende verhalen uit de huisartsenzorg hier: https://mijnbaanindepraktijk.nl/
 
Door: Nationale Zorggids