Logo_extra_handen

Het initiatief ‘Extra handen voor de zorg’ roept Nederlandse werkgevers buiten de zorg op om in hun personeelsbestand actief op zoek te gaan naar werknemers met een zorgachtergrond. Zodat zij hen kunnen wijzen op de mogelijkheid om tijdelijk bij te springen in de ouderenzorg of ziekenhuizen. En om dat zo makkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door die medewerkers gedeeltelijk uit te roosteren als dat mogelijk is. Dit meldt RegioPlus. 

Ook werkgevers buiten de zorg kunnen een bijdrage leveren aan het overeind houden van de zorg. In heel veel bedrijven en organisaties werken mensen met een zorgachtergrond. Medewerkers die misschien tijdelijk willen bijspringen in zorgorganisaties waar de personele nood hoog is. Zij kunnen aan de slag via www.extrahandenvoordezorg.nl, maar hebben daar vaak wel de medewerking van hun werkgever voor nodig. ‘Extra handen voor de zorg’ roep werkgevers op hierin hun verantwoordelijk te nemen: ‘duty calls’.

Extra handen voor de zorg

‘Extra handen voor de zorg’ is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties, NU’91, CNV, ActiZ, andere brancheverenigingen, beroepsverenigingen, Extra ZorgSamen en het ministerie van Volksgezondheid. Het koppelt (oud) zorgmedewerkers die tijdelijk willen bijspringen aan zorgorganisaties die behoefte hebben aan extra personeel.

Door: Nationale Zorggids