Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Dit blijkt uit de Actieagenda e-consult bij de huisarts. Veel huisartsen denken dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan dat van een telefonisch consult. Dit is niet het geval. Huisartsen mogen voor een e-consult zelfs een dubbel regulier consult declareren, mits de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel face-to-face consult wordt geboden. Dit is recent bevestigd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zo meldt Nictiz.

Op dit moment declareren veel huisartsen voor hun e-consulten de helft van de vergoeding van een regulier consult. De vergoeding voor een e-consult is echter niet afhankelijk van de vorm, maar van de tijdsinvestering en de geleverde zorgverlening.

Met een e-consult wordt eigenlijk een digitaal schriftelijk consult bedoeld. De NZa hanteert hiervoor in haar beleidsregels de term e-mailconsult. De prestatie ‘E-consult’ bestaat niet in de beleidsregels van de NZa. Een e-consult kan leiden tot drie declaratiesoorten, namelijk e-mailconsult, regulier consult of dubbel consult. Als een arts de consult als e-mailconsult declareert moet de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkte zijn dan een regulier consult. Voor een regulier consult geldt dat de zorgverlening inhoudelijk en qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier consult wordt geboden. En een dubbel consult kan als dusdanig worden neergepend als de zorgverlening inhoudelijk en qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening van een dubbel consult.

Het mogen declareren van de prestatie staat los van wie in de praktijk de zorg verleent. Dit betekent dat zowel een huisarts, praktijkondersteuner als assistent een e-consult mogen voeren. Het is aan de huisarts om te beoordelen welke prestatie hij/zij declareert, zolang het maar gebaseerd is op de feitelijke situatie en het een consult betreft.

Nictiz voert momenteel met een aantal landelijke, regionale en lokale partners de Actieagenda e-consult bij de huisarts uit. Doel hiervan is het praktisch ondersteunen van huisartsen bij invoering en gebruik van e-consulten. Daarnaast moet de actieagenda de belemmeringen van een breed en effectief gebruik van het e-consult wegnemen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids