Normal_vergaderen

Het merendeel van de zorgaanbieders in de langdurige zorg (65 procent), met name de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg, is positief over de samenwerking met het zorgkantoor en de invloed van het zorgkantoor. Zorgkantoren veranderen hun werkwijze en richten zich nu meer op een dialoog over de kwaliteit van zorg. De meeste zorgaanbieders vinden dit een positieve ontwikkeling. Zo blijkt uit een analyse van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit meldt ZN in een persbericht. 

Zorgkantoren hebben voldoende tot veel inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders, vindt 70 procent van de ondervraagde zorginstellingen. Ruim 50 procent van de 350 deelnemers aan het onderzoek ziet ook dat het zorgkantoor de kwaliteit van zorg ten goede komt. Dit komt deels doordat de kantoren goede voorbeelden delen, medewerkers én patiënten betrekken bij de gesprekken en ze soms een frisse blik werpen op zaken.

Het dialooggesprek dat zorgkantoren hebben geïntroduceerd wordt goed ontvangen. Bijna 90 procent van de zorgaanbieders is hier positief over en ziet dat de kwaliteit en verbetering van de kwaliteit in de gesprekken centraal staan.  “Wat interessant is, is dat door aanbieders ook wordt aangegeven dat de dialoogvoering de organisatie scherp houdt vanwege de kritische blik en dat ze verantwoording aan ons moeten afleggen,“ zegt Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgkantoren gebruiken uitkomsten om zichzelf verder te ontwikkelen

De zorgkantoren gebruiken de uitkomsten om de dialoog met zorgaanbieders verder te ontwikkelen. “Sommige zorgaanbieders geven aan dat ze graag zien dat we langskomen op locaties, dus dat gaan we meer doen. Ook geven ze aan dat het belangrijk is dat zorgkantoren hen vertrouwen geven, dus daar gaan we ook zeker werk van maken.” Wat ook uit de uitkomsten bleek, is dat zorgaanbieders zorgkantoren waarschuwen om niet (weer) in de regelreflex te schieten. Een signaal dat serieus genomen wordt. De zorgkantoren werken hard aan hun ontwikkelen en willen hun nieuwe rol als inkoper van kwalitatief goede langdurige zorg verder invullen.

Door: redactie Nationale Zorggids