Normal_coins-5379312_1920

Het Zorginstituut heeft de beoordeling van 3 dure geneesmiddelen afgerond en oordeelt dat die niet óf alleen voor specifieke patiëntengroepen uit het basispakket vergoed kunnen worden. Het gaat om geneesmiddelen voor nierkanker, borstkanker en een middel bij ernstige depressie. Ook is het advies dat bij de middelen voor borstkanker en depressie onderhandeld moet worden over een fors lagere prijs. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

 

Esketamine bij depressie

Esketamine neusspray is bedoeld voor de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis, dat wil zeggen, voor wie andere behandelingen en middelen onvoldoende hielpen. Omdat het middel effectief is bij de behandeling van dit type depressie, is het advies aan minister Van Ark het middel op te nemen in het basispakket voor deze specifieke groep mensen. Omdat het middel jaarlijks 10.175 euro per patiënt kost en er veel potentiële gebruikers zijn (meerkosten worden geraamd op 15,8 miljoen euro per jaar na opname in het pakket), is een succesvolle prijsonderhandeling door de minister daarbij een voorwaarde.

Trastuzumab-emtansine bij borstkanker

De geneesmiddelencombinatie trastuzumab-emtansine is effectief voor mensen met hormoongevoelige borstkanker. Vanwege de hoge kosten adviseert het Zorginstituut ook hier om tot prijsonderhandeling over te gaan. De gemiddelde kosten voor de hele behandeling bedragen ruim 64.000 euro per patiënt. De meerkosten van trastuzumab-emtansine worden geraamd op 16,4 miljoen euro in het derde jaar na opname in het pakket.

Avelumab in combinatie met axitinib bij niercelkanker

Het Zorginstituut adviseert om de geneesmiddelen avelumab met axitinib, voor de behandeling van nierkanker, niet op te nemen in het verzekerde basispakket. De overlevingswinst is onzeker. Doorslaggevend voor het advies is dat de beroepsgroep aangeeft geen toegevoegde waarde te zien voor deze middelen, mede vanwege de bestaande beschikbare behandelingsmogelijkheden. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister voor Medische Zorg kan besluiten om nieuwe middelen toch tijdelijk uit het basispakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over wel of geen opname in het basispakket en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

 

Door: Nationale Zorggids