Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Zorgverzekeraars en zorgkantoren maken met zorgaanbieders afspraken over de structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel. Het extra geld, 675 miljoen euro, dat hiervoor te gebruiken is, wordt via zorgtarieven van de zorgverzekeraars en zorgkantoren beschikbaar gesteld aan de zorgaanbieders. Daarmee kunnen zij de salarissen van personeel met middeninkomens verhogen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Iedere zorgverzekeraar maakt zelf afspraken met zorgaanbieders over zorginkoop en voert zo spoedig mogelijk wijzigingen door in de contracten. Zijn contracten zonder afgesproken loonstijging al ondertekend, dan passen zorgverzekeraars deze alsnog aan. Soms kan met een zorgaanbieder worden afgesproken om de aangepaste tarieven pas volgend jaar in te voeren.

Structurele loonsverhoging

Op het loongedeelte van tarieven in de contracten, wordt een opslag berekend van 1,13 procent. Dit percentage komt overeen met het kabinetsbesluit. Nadat de contractering is afgerond, is het zaak om ervoor te zorgen dat zorgpersoneel zo snel mogelijk loonsverhoging krijgt. “Het is belangrijk dat zorgmedewerkers de verhoging zo snel mogelijk terugzien op hun salarisstrook. Zorgverzekeraars vragen aan werkgevers om heldere afspraken te maken met de vakbonden of hun werknemers. Daarnaast moeten alle partijen in de zorg blijven werken aan een toekomstbestendige zorg om een oplossing te vinden voor de personeelstekorten”, aldus ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg.

Om de maatregel te betalen zou de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder worden, werd in september gemeld.

Door: Nationale Zorggids