Normal_frisdrank_drinken2

Kinderen die vier of meer glazen frisdrank per dag drinken, gedragen zich agressiever dan kinderen die geen frisdrank drinken. Ook kunnen zij zich moeilijker concentreren en trekken zij zich vaker terug. Dit meldt Nu.nl

Onderzoekers onder leiding van de Colombia University in New York volgden 3000 Amerikaanse kinderen van vijf jaar. Ruim veertig procent van de kinderen dronk dagelijks minstens een glas frisdrank, vier procent dronk meer dan vier glazen frisdrank per dag. 
 
Alle kinderen die frisdrank dronken bleken zich agressiever te gedragen. Ze bleken twee keer zoveel geneigd om spullen van anderen kapot te maken, te vechten of anderen aan te vallen dan leeftijdsgenootjes die helemaal geen frisdrank dronken. Dit effect bleef bestaan nadat de resultaten waren gecorrigeerd op sociaal-demografische factoren, depressie van de moeder en geweld van een van de ouders.
 
Een oorzakelijk verband tussen het drinken van frisdrank en agressief gedrag kon niet worden vastgesteld uit het onderzoek. Wel lijkt het aannemelijk dat gedragsproblemen kunnen afnemen als kinderen minder of geen frisdrank zouden drinken. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat volwassenen agressiever, depressiever en suïcidaler worden van frisdrank.
 
© Nationale Zorggids