Normal_cyber__hack__computer__internet

Internet moet worden opgeschoond van kinderporno. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een bestuursrechtelijke aanpak aan: foute en lakse internetbedrijven die na een melding beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik niet snel van het openbare web verwijderen riskeren straks een boete of dwangsom, die fors kunnen oplopen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Minister Grapperhaus is aan het begin van deze kabinetsperiode direct een publiek-private samenwerking gestart om kinderporno van internet af te krijgen. Er zijn al goede afspraken met ict-bedrijven, koepelorganisaties, politie, Openbaar Ministerie, wetenschap, het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen om de handen ineen te slaan voor het opschonen van internet van kinderporno. De brancheorganisaties van hostingbedrijven en organisaties in de digitale infrastructuur hebben eind 2018 afgesproken om bij een melding van kinderpornografisch materiaal door het EOKM deze binnen 24 uur te verwijderen van hun servers. 

Wetvoorstel in consultatie 

Eind 2019 zal minister Grapperhaus een wetsvoorstel in consultatie doen voor de zogenoemde bestuursrechtelijke aanpak van foute en lakse bedrijven. Het wetsvoorstel zal een toezichthouder aanwijzen, die bedrijven zal aanpakken die een melding over kinderporno niet snel genoeg of zelfs helemaal niet verwerken. In de praktijk betekent dit straks dat een bedrijf een melding kan krijgen van de toezichthouder dat er kinderporno op één van zijn eigen servers staat. Dan gaat de stopwatch aan. Lukt het een bedrijf niet om binnen een opgelegd kort tijdsbestek de kinderporno te verwijderen, dan wordt een dwangsom verbeurd verklaard: het bedrijf moet een geldsom betalen. 

Door: Nationale Zorggids