Logo_ministerie_van_binnenlandse_zaken_en_koninkrijksrelaties_logo

Twee kinderministers worden per 1 januari 2020 toegevoegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nilaya Holwijn (12 jaar) en Luca Ripolli (15 jaar) zijn door minister Knops benoemd tot kinderminister. De kinderbewindspersonen zullen een jaar lang het ministerie van Binnenlandse Zaken met slimme tips en praktische adviezen helpen het beleid beter en kindvriendelijker te maken. Dit meldt Rijksoverheid.

In 2020 neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken het stokje over van het ministerie van Volksgezondheid. Die hebben in 2019 drie kinderministers gehad. Met het aanstellen van Nilaya en Luca kan minister Knops rekenen op twee gedreven, ervaren en maatschappelijk heel actieve kinderbewindspersonen.

Kinderminister Nilaya Holwijn

Nilaya Holwijn was enthousiast kinderburgemeester van de gemeente Diemen. Ze wil iets betekenen voor de mensen om haar heen en zit in de brugklas. Nilaya vindt het belangrijk dat volwassenen in het algemeen en politici in het bijzonder meer naar kinderen luisteren. Ze gaat onder andere advies geven over de vraag hoe we democratie kunnen versterken en kinderen meer een stem kunnen geven.

Kinderminister Luca Ripolli

Luca Ripolli doet veel vrijwilligerswerk en is op school heel actief, onder andere in de leerlingenraad. Hij zit in de 4e klas op het Noordik in Almelo. Hij wil als kinderminister voor minister Knops graag laten zien wat digitaal meedoen voor hem en andere kinderen betekent. In het bijzonder gaat hij zich bezig houden met digitale inclusie en de direct duidelijk brigade.

Idee voor kinderminister komt uit Leeuwarden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is het tweede departement dat kinderbewindspersonen aanstelt. Het was een idee van de toenmalig kinderburgemeester van Leeuwarden. Die vroeg in 2018 op de Voor de Jeugddag (een themadag over jeugdbeleid in Amsterdam) om een kinderminister en kinderstaatssecretaris.

Door: Nationale Zorggids