Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Christelijk Begeleidingscentrum Aan de Hand in Scharendijke heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Dit betekent dat het centrum dat opvang biedt aan kinderen in het autistisch spectrum of aanverwante stoornis, binnen zes weken betere zorg moet leveren of anders een boete van 5.000 euro per week moet betalen, met een maximum van 40.000 euro. Dit meldt IGJ die de last heeft opgelegd. 

Naast de last onder dwangsom, krijgt Aan de Hand een tweede aanwijzing. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. Deze  tweede aanwijzing volgt op een eerdere die in oktober is afgegeven toen bleek dat het begeleidingscentrum structureel tekortschoot op de thema’s ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’. Met een aanwijzing verplicht de inspectie een zorgaanbieder de zorg te verbeteren.

Onvoldoende toegerust voor complexe doelgroep 

Het is volgens de IGJ zorgelijk dat de eigenaren en begeleiders onvoldoende zijn toegerust voor de complexe doelgroep van Aan de hand. Ze zijn onvoldoende in staat om de veiligheidsrisico’s in te schatten. Dat is de reden waarom er nu een boete dreigt. Bovendien is de directeur Zorg, Personeel en Organisatie uitgevallen. Hierdoor is onduidelijk hoe de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van zorg is vormgegeven. Deze tekortkoming moet Aan de Hand ook wegnemen. En dit is waarom er nu een tweede aanwijzing volgt.

Boete van maximaal 40.000 euro

Binnen vier weken moet Aan de Hand ervoor zorgen dat iemand de taken van de uitgevallen directeur vervult, bijvoorbeeld door een interim-directeur aan te stellen. De organisatie krijgt zes weken de tijd om de nodige verbeteringen door te voeren. Voldoet zij hier niet aan binnen de gestelde termijn, dan volgt een dwangsom van 5.000 euro per week met een maximum van 40.000 euro. 

Door: Nationale Zorggids