Normal_verkiezingen_stemmen

Op deze verkiezingsdag zijn de stembureaus tot 21.00 uur geopend. Ben je werkzaam in de geboortezorg, jeugdzorg, ziekenhuiszorg of de ggz? Of ben je betrokken bij de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of anderszins betrokken in ons zorgstelsel (uiteindelijk wij allemaal!)? Lees dan wat de standpunten zijn van de grootste partijen over de Nederlandse gezondheidszorg. De redactie van de Nationale Zorggids maakte per sectie een duidelijk overzicht.

Voor de verschillende overzichten keek de redactie naar de partijen die op dit moment al zetels hebben in de tweede Kamer

Kraamzorg/geboortezorg

Belangrijke punten die hierin centraal staan voor verschillende partijen zijn abortus, anticonceptie en bevallen in ziekenhuizen zonder medische indicatie. Verschillende partijen willen abortus bijvoorbeeld uit het Wetboek van Strafrecht halen, terwijl andere partijen de bestaande Abortuswet willen afschaffen. Wie wil wat? Lees het hier.

Jeugdzorg

Eigenlijk zijn de meeste partijen het eens dat de jeugdzorg beter kan én moet en dat de jeugdzorg landelijk georganiseerd moet worden. Deze standpunten en veel meer vind je in dit overzicht.

Ouderenzorg

Meer ouderenwoningen, meer kleinschaligere verpleeghuiszorg en voors en tegens over voltooid leven. De discussie over wat nu goede ouderenzorg is leeft ook onder de partijen. Alle standpunten over ouderen en de zorg aan oudere zijn hier te vinden.

Gehandicaptenzorg

Wel of geen speciaal onderwijs? Gebruikmaken van de verschillende zorgwetten of moet er juist een overkoepelende zorgwet komen? Standpunten hierover, het VN-Verdrag Handicap en meer vind je hier.

Geestelijke gezondheidszorg

De ggz staat onder druk, dat erkennen de partijen. Maar wat kan eraan gedaan worden om de wachtlijsten en de personeelstekorten op te lossen?

Ziekenhuiszorg

Dit jaar staan - naast de opschaling van de ic-bedden bij gezondheidscrises - de regionale ziekenhuizen centraal. Moet erin geïnvesteerd worden? Gaan gesloten afdelingen weer open? En dan zijn er nog punten die onder de algemene gezondheid van de mens vallen, zoals gezond eten, suikertaks en leefstijlprogramma’s. Lees alle standpunten hier

Zorgpersoneel

De salarissen in de zorg moeten omhoog, vinden veel partijen. Maar niet iedereen. Lees hier wie een structurele salarisverhoging wel op de agenda heeft en wie niet.

Zorgverzekering

Het basispakket moet blijven zoals hij is, of niet. Het eigen risico blijft bevroren, en moet soms zelfs omlaag. De zorgpremie moet omlaag, of niet. Ons zorgstelsel is al jarenlang onderwerp van discussie, zo ook dit verkiezingsjaar.

Door: Nationale Zorggids