Normal_huisarts2

BREUKELEN – Huisartsen in Breukelen die verenigd zijn in Vechtzorg Huisartsenpraktijken gaan actief op zoek naar hulpbehoevende ouderen die nog geen hulp ontvangen. Op deze manier willen de huisartsen zowel nu als in de toekomst de benodigde zorg kunnen bieden. Dit meldt de Weekkrant.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ondanks dat zij in de loop der tijd mogelijk hulpbehoevend worden. Volgens het project van de huisartsen blijken de ouderen niet altijd gebruik te maken van beschikbare zorgvoorzieningen, hoewel zij dit misschien wel nodig hebben. Om nu en in de toekomst beter op hulpvragen in te kunnen spelen en accurate zorg te bieden, worden de bejaarden van 75 jaar en ouder benaderd via een vragenlijst. 
 
Door analyse van de antwoorden kijken de huisartsen of de respondent in kwestie meer zorg nodig heeft en gaat, indien dit het geval is, op bezoek om de persoonlijke situatie beter in kaart te brengen.
Met deze benadering hopen de huisartsen bij te dragen aan de zorg die ouderen nodig hebben, zowel nu als in de toekomst. 
 
Het project van de artsen richt zich enkel op ouderen die nog niet onder behandeling staan of geen thuiszorg ontvangen.
 
© Nationale Zorggids