Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Twentse thuiszorgorganisatie Olcea Nieuwe Zorglandschap voor een periode van vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Olcea heeft de eerder gevraagde verbeteringen niet goed opgepakt. De organisatie levert thuiszorg in Hengelo en Enschede en heeft in beide steden een locatie voor dagbesteding. Dat meldt IGJ. 

Op basis van drie verschillende inspectiebezoeken heeft de inspectie vastgesteld dat er bij Olcea structurele tekortkomingen zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid, de deskundigheid en inzet van medewerkers, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Ook de cliëntdossiers zijn ontoereikend en er wordt te weinig gestuurd op verbetering van alle punten.

In de periode van het verscherpt toezicht kan Olcea aangekondigde en onaangekondigde bezoeken verwachten voor een herinspectie. Voor het einde van de periode gaat de inspectie aan de hand van het plan van aanpak, uitkomsten van bezoeken en de maandelijkse resultatenrapportages beoordelen of het verscherpte toezicht kan worden opgeheven. Als dat niet zo is, moet de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen nemen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids