Normal_oudere_computer_zaken_overleg_uitleg

Wie boven de 50 is en werkloos raakt, komt moeilijk weer aan de slag. Bijna 80 procent zoekt al meer dan een jaar naar een baan, en 45 procent zelfs meer dan twee jaar. Waar ligt dat nu aan? Seniorenorganisatie KBO-PCOB opende een Meldpunt Ouderenwerkloosheid. De tussenresultaten geven aan waar het wringt op de arbeidsmarkt. Zo zitten de belemmeringen niet bij senioren zelf. Dat meldt KBO-PCOB. 

Sinds augustus/september 2017 namen 325 senioren de moeite om de uitgebreide vragenlijst in te vullen of www.meldpuntouderenwerkloosheid.nl Ruim de helft  is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Van de groep is 24 procent laag opgeleid, 44 procent middelbaar opgeleid en 32 procent hoog opgeleid. 79 procent is actief werkzoekend, vanuit werkloosheid of vanuit een baan of zelfstandig ondernemerschap. De groep werkzoekende respondenten is gemiddeld lang aan het zoeken: 20 procent korter dan een jaar, 34 procent tussen één en twee jaar en 45 procent langer dan twee jaar.

Het gemiddeld aantal sollicitaties is 172, met uitschieters naar 2000 brieven en mails. De respondenten zijn gemiddeld 4 keer op gesprek geweest. 27 procent van de ondervraagden is helemaal nooit op gesprek uitgenodigd.

KBO-PCOB ondervroeg de respondenten ook over belemmeringen die werkgevers hebben om senioren aan te nemen. 71 procent van de werkzoekenden wil best onder zijn of haar oude niveau solliciteren en werken. 57 procent gaf aan bereid te zijn af te zien van seniorendagen. Een lager salaris is acceptabel voor 41 procent van de respondenten.

Over oplossingen wordt verschillend gedacht. Zo voelt een ruime meerderheid van de respondenten wel wat voor een basisinkomen voor werkloze 55-plussers die geen aanspraak (meer) maken op een ww-uitkering. Maar over een flexibele AOW is geen eenduidigheid: de helft is voorstander, de andere helft is ertegen of weet het niet.

Het Meldpunt Ouderenwerkloosheid blijft nog open tot 1 december 2017. 

Door: Redactie Nationale Zorggids