Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting ( IGJ i.o.) heeft Stichting Zahet, locatie Gasthuis Schependomlaan, onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht is ingegaan in februari 2018 en duurt vier maanden. In het gasthuis aan de Schependomlaan in Nijmegen wonen 15 cliënten, waarvan de meesten zorg krijgen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit meldt de inspectie.

De inspectie bezocht Gasthuis Schependomlaan voor het eerst in mei vorig jaar. Uit dat bezoek bleek dat veel dingen niet in orde waren bij de instelling. Daarna volgden nog twee bezoeken en een aantal bestuursgesprekken. De kwaliteit van zorg verbeterde onvoldoende. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat de bestuurder zonder een verscherpt toezicht in staat is te verbeteren.

De verleende zorg in Gasthuis Schependomlaan voldoet niet aan 13 van de 23 getoetste normen. Op het thema persoonsgerichte zorg heeft de instellingen sinds het eerste bezoek voldoende verbeteringen doorgevoerd, maar in de thema’s deskundige zorgverlener, kwaliteit en veiligheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking is nog veel niet op orde.

De scholing van de aanwezige zorgverleners is niet passend bij de zorgvraag van de cliënten. Ook wordt er te weinig aandacht besteed aan de structurele verbetering van de kwaliteit van zorg, onder meer doordat er te weinig controle is op naleving van de werkafspraken, procedures en protocollen. Het lukte de zorginstelling niet om eerdere verbeteringen op het gebied van medicatieveiligheid vast te houden.

In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Gasthuis Schependomlaan zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken voor een herinspectie. Voor het einde van de periode beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven of dat er verdere stappen genomen moeten worden, in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids